Az oldalainkba ágyazott Google Adwords kódja marketing célokra, valamint a Google Analytics kódja a látogatottság méréséhez sütiket használ.

Adatkezelési szabályzat Elfogadom!

Zsolnay Negyed

hu

Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben

A köznevelés eredményességét elősegítő, tehetségfejlesztő nem formális foglalkozássorozatok. EFOP-3.3.2-16-2016-00109 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

BEVEZETŐ

Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben címmel ingyenes, a tanórák anyagát kiegészítő, élményszerűvé tevő foglalkozássorozatot indított együttműködő partnerintézményeiből fogadott csoportoknak a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZsÖK Nkft.), melynek keretében óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek tehetségfejlesztését tűzte célul.

A projekt két éves időtartama alatt a partner intézményeinkbe járó 868 gyermek – közülük 263 hátrányos helyzetű – vesz részt az ismeretátadó, készségfejlesztő, felzárkóztató, a kultúra eszközeivel a tapasztalati tudás megszerzését elősegítő foglalkozásokon, melyeknek a Zsolnay Kulturális Negyeden kívül a ZsÖK NKft. belvárosi-, illetve a partnerintézményei adnak helyet.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. regisztrált TehetségPontként nem formális, a partnerintézmények egyedi igényeinek figyelembe vételével kialakított foglalkozásokkal kíván hozzájárulni közművelődési intézményként az egyes területeken tehetségesnek bizonyuló fiatalok fejlesztéséhez, óvodai, általános iskolai és középiskolai szinten.

Az Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben projekt a Széchenyi 2020 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért felhívásba illeszkedik, és az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.


TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROGRAMOK

 • Planetáriumi kulturális óra
 • Varázsóra
 • Természettudományos élményóra
 • Természettudományos témanapok
 
 
 

TÖRTÉNELEM ÉLMÉNYSZERŰ OKTATÁSÁT BIZTOSÍTÓ PROGRAMOK

 • Pécs történelme autentikus szemmel
 • Gyermek tárlatvezetés
 • Zsolnay Vilmos témanap
 
 
 

MŰVÉSZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATÓ PROGRAMOK

 • Zsolnay – kreatív kézműves szakkör
 • Épített örökségünk – festészeti és kézműves foglalkozássorozat
 • Múzeumpedagógiai kulturális óra
 • Képzőművészeti témahét
 • Zenei tábor
 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:

 • Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Pécs
 • Pécsi Református Kollégium Óvodája, Pécs
 • Szent Mór Iskolaközpont, Pécs
 • Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs
 • Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda, Pécs
 • Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola, Abaliget
 • FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskola, Pécs
 • Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Pécs
 
 
 

Közel ezer gyermeknek biztosított élményórát a Zsolnay Örökségkezelő

 

A tanórák anyagát kiegészítő, élményszerűvé tevő ingyenes foglalkozássorozatot valósított meg a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a 2018-2020. közötti időszakban. A pandémia miatti átütemezések nyomán most zárul a projekt, melynek címe: Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben, s az EFOP-3.3.2-16-2016-00109 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázat keretében valósult meg.

 

A program célja az óvodás és általános iskolás gyermekek tehetségfejlesztése volt. A projekt kétéves időtartama alatt a partnerintézményekbe járó 868 gyermek – közülük 263 hátrányos helyzetű fiatal – vett részt az ismeretátadó, készségfejlesztő, a kultúra eszközeivel a tapasztalati tudás megszerzését elősegítő foglalkozásokon. Összesen közel 300 programnapon zajlottak a foglalkozások, amelyeknek a Zsolnay Kulturális Negyeden kívül a Zsolnay Örökségkezelő belvárosi helyszínei, valamint a COVID-időszakban a partnerintézmények adtak helyet. A projekt megvalósításában – a védelmi intézkedéseknek megfelelően – nagy szerepet vállaltak a partnerintézményekben dolgozó pedagógusok, ugyanis az előzetes egyeztetések után ők vezették az egyes foglalkozásokat, mivel a diákok nem jöhettek ki az iskolákból külső helyszínekre, illetve külső foglalkozásvezetők nem mehettek be az intézményekbe.

 

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. regisztrált Tehetségpontként a partnerintézmények egyedi igényeinek figyelembevételével kialakított foglalkozásokkal kíván hozzájárulni közművelődési intézményként az egyes területeken tehetségesnek bizonyuló fiatalok fejlesztéséhez. A tehetségfejlesztés, az élményszerzés és a tudás elmélyítése mind-mind fontos célja volt a programnak. Az élményalapú oktatás megerősíti, kiegészíti a tehetséggondozó, fejlesztő- és felzárkóztató kiscsoportos foglalkozásokon hallottakat.

 

A programok között megtalálhatók voltak a természettudományos kompetenciát fejlesztő foglalkozások, többek között a Labor – Interaktív Varázstérben, a Planetáriumban és a Varázsóra látványos fizikai előadásain.

A történelem élményszerű oktatását biztosító programok között szerepeltek rendhagyó előadások valós történelmi helyszíneken (Cella Septichora Látogatóközpont, Középkori Egyetem, Zsolnay Család- és Gyártörténeti kiállítás). A múltbeli „utazást” segítették a korabeli öltözékek és a történelmi multimédiás mobil applikációk is.

A projekt inkubátor-szerepet töltött be a kortárs múzeumpedagógiai programok fejlesztéséhez, amelyek folytatódnak a pandémia után az m21 Galériában és a Kemence Galériában.

 

Az Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben projekt a Széchenyi 2020 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért felhívásba illeszkedik, és az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.

Támogatók